Followers

Saturday, August 21, 2010

APA ITU KAUNSELING? sambungan

DEFINISI KAUNSELING
• Kaunseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat pilihan
• Melaksanakan pilihan yang telah dibuat
• Temubual yang bersiri untuk meneylesaikan masalah.
• Proses dimana dua orang bertemu untuk meneroka masalah dan mengenalpasti penyelesaian.
• Kaedah mengenalpasti penyelesaian yang praktikal berkaitan masalah dalam kehidupan harian atau pekerjaan.

FAKTOR DALAM DEFINISI KAUNSELING
• Kehadiran dua orang.
• Proses mengarah kepada tindakan oleh klien.
• Kaunselor adalah orang mendengar.
• Klien dipercayai untuk mendapatkan cara penyelesaian tersendiri.
• Pertumbuhan perubahan diri klien lazimnya berlaku.
• Penyelesaian masalah adalah suatu yang diharapkan.
Krumboltz (1965)
Apa saja aktiviti beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien menunjukkan tingkah laku yang mendorong kepada penyelesaian masalah klien

Persatuan Bimbingan dan Personel Amerika (1980)
Kaunseling ialah penggunaan Prosedur Kaunseling dan bidang lain yang berkaitan dengan tingkah laku untuk membantu mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah

Burks dan Steffire (1979)
Perhubungan profesional antara seorang kaunselor terlatih dan klien bersifat “person-to-person”. Kadang-kadang melibatkan dua orang bagi menyelesaikan masalah emosional dan interpersonal

Zainal Abidin (2002)
Kaunseling adalah perbincangan antara seorang kaunselor terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan memikirkan alternatif untuk mengatasi kecelaruan dan laksanakan alternatif yang dipilih

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...